Programi Učenje za življenje združujejo modrost, znanje in izkušnje, in kot taki tvorijo močan impulz in zavest, posamično in skupno, da lahko prav vsak izmed nas pomembno prispeva k razvoju najboljših rešitev, ter s tem odkriva in živi svoje življenjske potenciale.

Trdno verjamemo, da vsebine iz našega programa pomembno prispevajo k večjemu zadovoljstvu posameznika v delovnem in domačem okolju. Celostno zadovoljstvo vsakega od nas doprinese k delovni uspešnosti podjetja in je pomemben korak na poti od boljšega človeka do boljše družbe.

Kaj prinašamo?

Povezujemo znanje, izkušnje in navdih s ciljem zdravega, srečnega in uspešnega življenja.

  • Ustvarjamo VSEBINE za več vpogleda v sebe in ljudi okrog sebe, več spontanosti, več sproščenosti, več razumevanja in več spoštovanja.
  • Urimo VEŠČINE za boljše počutje, boljšo komunikacijo, boljšo organizacijo, večjo kreativnost in večjo storilnost.
  • Razvijamo SPOSOBNOSTI posameznikov in skupin za povezovanje, sodelovanje, združevanje, rast in razvoj, na vseh področjih življenja.

Vsebine

Številna podjetja se zavedajo pomembnosti vključenosti tako imenovanih mehkih vsebin v izobraževalne procese zaposlenih. Na ta način stremijo tako k strokovnemu kot osebnostnemu razvoju ljudi in razvijajo znanja, veščine in vrednote, ki večajo zadovoljstvo posameznika in skupin, njihovo ustvarjalnost in učinkovitost na vseh področjih življenja. Na ta način skozi medsebojno razumevanje, sodelovanje in ciljno usmerjenost krepijo pripadnost zaposlenih organizaciji, predanost delu in uresničujejo strateške usmeritve organizacije.

Naše vsebine so strnjene v štiri ključne stebre: Spoznavam sebe,  Sprejemam druge, Ustvarjam vrednost in Oblikujem počutje. Več o vsebinah na povezavi vsebine.

Znanje in izkušnje imenitnih predavateljev in strokovnjakov

Soustvarjalci programa Učenje za življenje so predavatelji z akademskim znanjem in neprecenljivimi življenjskimi izkušnjami, strokovnjaki in odlični motivatorji.

Dr. Aleksander Zadel, dr. Manca Košir, Izidor Gašperlin, Tjaši Artnik Knibbe, Marko Juhant, dr. Matej Tušak, Meta in Rudi Tavčar, Jasna Knez, Ana Vezovišek, Mateja Kunc, dr. Vesna Vuk Godina, dr. Zoran Milivojević, Bruno Šimleša, dr. Igor Kononenko, Sanja Lončar, Neli Rep, Melita Zupančič, Brane Gruban, Petra Škarja, Iztok Bevk, mag. Nastja Mulej, Rok Terkaj - Trkaj, Leonida in Albert Mrgole, Mojca Cepuš, Marko Geršak in drugi.

Oblika izvedbe izobraževanj

Obliko in način izvedbe izobraževanj prilagajamo naravi vaše dejavnosti, delovnemu okolju ter dinamiki ljudi. Priporočljiv obseg predavanj in delavnic je niz vsaj štirih do šestih vsebin, saj tovrstna celota predstavlja kontinuirano učenje z večjimi učinki na miselne procese in ravnanje posameznika in skupin.

Trajanje posamičnega predavanja oz. delavnice: okvirno 2 – 3 šolske ure. Število udeležencev, kraj izvedbe ter oblika podajanja vsebin: po dogovoru. Izkušnje imamo z izvedbo srečanj vse od delavniške skupine 12 - 15 udeležencev pa do predavanja za 30 - 50 in več ljudi. Začetek izobraževanj je možen takoj po potrditvi ponudbe oziroma podpisu pogodbe o sodelovanju.

Vsebine in namen Zavoda Učenje za življenje podpira Urad za razvoj izobraževanja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za javno upravo ter Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Verjamemo v moč sodelovanja in povezovanja ter partnerski razvoj vsebin, ki bistveno prispevajo k večjemu zadovoljstvu posameznika v delovnem in domačem okolju. Celostno zadovoljstvo vsakega od nas doprinese k delovni uspešnosti celotne organizacije in je pomemben korak na poti od boljšega človeka do boljše družbe - države.