Ideja in izziv

 

Začetna množica zaznav, idej in smeri kako ljudem olajšati iskanje, dostopanje in učenje vseh ključnih vsebin za življenje, katerokoli področje že osvetlimo, se je idejno povezala v oblikovanju šole za življenje.

Ljudje v iskanju nečesa več, v želji po izpolnitvi, sreči, ljubezni, uspehu, zdravju – kljub zavedanju o obstoju notranje moči posegamo po zunanjih virih, da odkrijemo način kako do tega. Obstaja veliko dobrih vsebin, ki so nam na voljo v obliki znanj, izkušenj, metod, orodij, smernic: ponujajo jih različne ustanove in posamezniki v različnih oblikah. A večinoma so ti dobri viri razdrobljeni, tematsko omejeni in enkratnega značaja.

Mesto in rast

 

Obstaja potreba po tem, da se te uporabne vsebine, ki obsegajo vsa ključna področja življenja in nam lajšajo, bogatijo ali usmerjajo življenje, zberejo pod eno streho. Učenje za življenje povezuje vsebine vseh ključnih življenjskih področij na enem mestu.

Razvoj vsakega od nas temelji na osvajanju novih znanj, širjenju obzorij in izmenjavi izkušenj. Celostni pristop šole za življenje odlikuje kontinuirano in doživljajsko podajanje in osvajanje vsebin v sproščenem okolju: znanja, navdihi, uspehi, usmeritve, spodbude ter energija predavateljev in motivatorjev.

Kreacija

 

Skupaj z vami želimo ustvariti skupnost, ki spodbuja proaktivno, ustvarjalno in odgovorno vedenje.

Učenje se tako ne zaključi z nizom predavanj, delavnic in dogodkov, pač nadaljuje s kreacijo iniciativ. Skupaj bomo oblikovali zamisli in pobude, kako ustvariti pogoje za lažje obvladovanje življenjskih situacij, osvobajanja od pritiskov, dviga motiviranosti za sodelovanje in ustvarjanje ter pobude kako s svojo zavestjo, potenciali in znanji prispevati k dobremu – biti dober človek in družbeno koristen.

Zakaj?

 

Učenje za življenje nas v odkrivanju tistega resničnega, tistega nekaj več odpira za polnost življenja. Je kraj srečanja, srečanja na poti. Na poti kjer rastemo, kjer se naše mišljenje ujema s čutenjem in ravnanjem, ter kjer smo mi resnični mi.

Celostni pristop Učenje za življenje poleg zaokroženosti vsebin iz štirih temeljnih področij v življenju, odlikuje kontinuiteta podajanja vsebin ter povezovanja skozi daljše časovno obdobje 

To je čas za globlje miselne procese, večplastno dojemanje sebe in drugih v svojem življenju, lažje oblikovanje načel, učinkovitejše odkrivanje potencialov in uspešnejše določanje ciljev.