UČENJE ZA ŽIVLJENJE V ORGANIZACIJAH spodbuja osebnostni razvoj v okviru promocije zdravja na delovnem mestu. Podpira dve vrsti ukrepov, organizacijske in individualne. Izboljšuje zdravje zaposlenih, promovira zdravo vedenje, izboljšuje uravnoteženost med kariero in družino ter opolnomača za samozavestno soočanje s prihodnostjo.

Namen

Povezujemo znanje, izkušnje in navdih s ciljem zdravega, srečnega in uspešnega življenja.

  • Ustvarjamo VSEBINE za več vpogleda v sebe in ljudi okrog sebe, več spontanosti, več sproščenosti, več razumevanja, več spoštovanja - in več zdravja.
  • Urimo VEŠČINE za boljše počutje, boljšo komunikacijo, boljšo organizacijo, večjo kreativnost in večjo storilnost.
  • Razvijamo SPOSOBNOSTI posameznikov in skupin za povezovanje, sodelovanje, združevanje, rast in razvoj na vseh področjih življenja.

Vsebine

Številna podjetja se zavedajo pomembnosti vključenosti tako imenovanih mehkih vsebin v izobraževalne procese zaposlenih. Na ta način stremijo tako k strokovnemu kot osebnostnemu razvoju ljudi in razvijajo znanja, veščine in vrednote, ki večajo zadovoljstvo posameznikov in skupin, njihovo ustvarjalnost in učinkovitost ter dobro počutje na vseh področjih življenja. Na ta način skozi medsebojno razumevanje, sodelovanje in ciljno usmerjenost krepijo pripadnost zaposlenih, predanost delu in strateškim usmeritvam.

Vsebine Učenje za življenje so strnjene v štiri ključne stebre: Spoznavam sebe,  Sprejemam druge, Ustvarjam vrednost in Oblikujem počutje. Več o programu in izvajalcih >>>

Znanje in izkušnje uglednih predavateljev in strokovnjakov

Soustvarjalci programa Učenje za življenje na delovnem mestu so priznani predavatelji, avtorji, motivatorji, coachi idr. strokovnjaki.

Dr. Aleksander Zadel, dr. Manca Košir, Izidor Gašperlin, Tjaši Artnik Knibbe, Marko Juhant, dr. Matej Tušak, Meta in Rudi Tavčar, Jasna Knez, Ana Vezovišek, Mateja Kunc, dr. Vesna Vuk Godina, dr. Zoran Milivojević, Bruno Šimleša, dr. Igor Kononenko, Sanja Lončar, Neli Rep, Melita Zupančič, Brane Gruban, Petra Škarja, Iztok Bevk, mag. Nastja Mulej, Rok Terkaj - Trkaj, Leonida in Albert Mrgole, Mojca Cepuš, Marko Geršak, Iris Kline Arih in drugi.

Izvedba programov

Obliko in način izvedbe izobraževanj prilagajamo dejavnosti organizacije, delovnemu okolju ter dinamiki ljudi. Priporočljiv obseg predavanj oz. delavnic je niz vsaj treh srečanj saj šele neka zaokrožena celota predstavlja kontinuirano učenje z večjimi učinki na miselne procese in ravnanje posameznikov in skupin. Trajanje posamičnega predavanja oz. delavnice: okvirno 2 – 3 šolske ure. Število udeležencev, kraj izvedbe ter obliko podajanja vsebin dogovorimo. Izkušnje imamo z izvedbo srečanj vse od delavniške skupine 12 - 15 udeležencev pa do predavanja za 30 - 50 in več ljudi. Začetek izobraževanj je možen takoj po potrditvi ponudbe oziroma podpisu pogodbe o sodelovanju.

Vsebine in namen Zavoda Učenje za življenje podpira Urad za razvoj izobraževanja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za javno upravo ter Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Verjamemo v moč sodelovanja in povezovanja ter partnerski razvoj vsebin, ki bistveno prispevajo k večjemu zadovoljstvu posameznika v delovnem in domačem okolju. Celostno zadovoljstvo vsakega od nas doprinese k delovni uspešnosti celotne organizacije in je pomemben korak na poti od boljšega človeka do boljše družbe - države.