Stres je v veliki meri kognitivna dimenzija. Vse je odvisno od tega, kako neko stvar vidimo – jo vidimo kot izziv ali kot problem, zaznamo dogodek z negativne strani in v nas prevlada zaskrbljenost ali pa pogumno nadaljujemo in v stresu najdemo izzive, ki nam pomagajo rasti. Stres v preveliki meri daje občutek nesposobnosti, kar nas pripelje do pomanjkanja samozavesti. Z mentalno pripravo se naučimo pridobiti kontrolo nad seboj ter na ta način razvijamo sposobnosti realizacije lastnih potencialov, kadar je to potrebno. Pripravo na stres lahko vadimo samostojno ali pod nadzorom psihologa. Pomembno pa je, da razvijamo samoregulacijske sposobnosti in s tem našo odpornost na stres.

Matej Tušak_grevillea-australia-outdoor-closeup-

Oglejte si celovit program. Izberite 8 predavanj in se prijavite na Učenje za življenje.
Program Prijava