Nagradna igra

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri časnika Delo in Zavoda Učenje za življenje

I. Organizator nagradne igre
Organizator nagradne igre Preteklost: Sprejeta (v nadaljevanju: nagradna igra) Zavod Učenje za življenje, Brilejeva ulica 6, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Izvajalec nagradne igre je podjetje Delo d.o.o., Dunajska 5, 1509 Ljubljana.

II. Trajanje nagradne igre
Nagradna igra traja od vključno 7. septembra 2017 do vključno 12. septembra 2017.

III. Definicije pojmov
Pravila nagradne igre (v nadaljevanju pravila) definirajo postopke in pogoje, po katerih udeleženec sodeluje v nagradni igri. Veljavna pravila in pogoji sodelovanja so objavljena na spletni strani promo.delo.si/pocistiti ter dostopni na sedežu organizatorja nagradne igre in izvajalca (na oddelku Marketing).

V. Sodelovanje v nagradni igri
Udeleženec nagradne igre je lahko vsaka polnoletna oseba, ki se strinja s pravili.
V nagradni igri lahko sodeluje fizična oseba, rezident Republike Slovenije, ki v času trajanja nagradne igre med 7. septembrom 2017 in 12. septembrom 2017 sodelujejo preko spletne strani promo.delo.si/pocistiti.
Za sodelovanje v nagradni igri je treba pripisati še osebne podatke: ime in priimek, ulico, poštno številko, kraj, e-poštni naslov, telefonsko številko.
V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju in/ali izvajalcu nagradne igre, in njihovi bližnji svojci.

VI. Postopek izbora nagrajenca
Nagrajeni bodo naključni izžrebanci nagradne igre, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje, in pravilno odgovorijo na zastavljena vprašanja.
Ob zaključku nagradne igre se bo izmed vseh spletnih kuponov izžrebalo tri (3) nagrajence, ki bodo prejeli nagrado.
Žrebanje nagrajencev bo po zaključku nagradne igre v torek, 12. septembra 2017, ob 14. uri.
Na žrebanju bo sodelovala tričlanska komisija v oddelku Marketing Dela d.o.o.. Člani komisije so zaposleni v podjetju izvajalca nagradne igre.
Zapisnik žrebanja, ki ga pripravi komisija, se hrani pri izvajalcu.
Odločitev organizatorja in izvajalca nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z izborom nagrajenca in pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče. Pisni ugovori in pritožbe niso možni.

VII. Objava nagrajenca
Rezultati nagradne igre bodo po izvedenem žrebanju objavljeni v torek, 12. septembra 2017 na spletni strani promo.delo.si/pocisti.

VIII. Nagrada in njen prevzem nagrad
Organizator nagradne igre bo po zaključku nagradne igre podelil trem (3) kotizacijo za sklop predavanj Preteklost: SPREJETA v skupni vrednosti 90 EUR bruto, v svojem imenu in za svoj račun.
Nagrajenci prevzamejo nagrade v skladu s pravili, ki veljajo za prevzem. Nagrade niso prenosljive in niso izplačljive.
Če nagrajenec ne sprejme pravil akcije ter pravil za prevzem nagrade, do nagrade ni upravičen.
Vsem sodelujočim organizator zagotavlja enake možnosti za pridobitev nagrade.
Če nagrajenec v 30 dneh po objavi rezultatov žrebanja oziroma 30 dni po poslanem obvestilu ne predloži zahtevanih dokazil, od organizatorja ni več upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca na podlagi teh pravil in javne obljube nagrade. V tem primeru se nagrada ne podeli.
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade niti, če se:
– pojavi razlog za dvom o istovetnosti podatkov udeleženca,
– ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nasprotju s temi pravili.

IX. Zasebnost in varstvo osebnih podatkov
S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoli podjetju Delo d.o.o. in Zavodu Učenje za življenje, da se, če je izžreban, njegovi podatki, to so ime, priimek, kraj, objavijo na spletni strani promo.delo.si/pocistiti in na spletni strani https://ucenjezazivljenje.si/preteklost-sprejeta/
Izvajalec akcije se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam.
Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni in se strinjajo, da izvajalec nagradne igre Delo d.o.o. in organizator nagradne igre Zavod Učenje za življenje, njihove posredovane osebne podatke uporabljata in shranjujeta skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Udeleženec dovoljuje, da Delo d.o.o. in Zavod Učenje za življenje, navedene osebne podatke obdelujeta v svojih zbirkah ter jih uporabljata za statistično obdelavo, segmentacijo kupcev, obdelavo preteklega nakupnega vedenja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, oglasnega gradiva, revij, vabil na dogodke izvajalca in organizatorja in njunih partnerskih podjetij ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil oziroma, da posredovane podatke uporabita za neposredno trženje. Navedene osebne podatke lahko Delo d.o.o. in Beletrina, zavod za založniško dejavnost, hranita in obdelujeta do pisnega preklica privolitve udeleženca. Na podlagi 73. člena ZVOP-1 lahko posameznik kadar koli zahteva popravek ali izbris podatkov, in sicer pisno na naslov: Delo d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana in Zavod Učenje za življenje, Brilejeva ulica 6, 1000 Ljubljana, Slovenija.. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z ZVOP-1 in Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot).
X. Kršitve pravilnika
Morebitne napake v delu in pri izvedbi akcije bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi navadami. Pri hujši kršitvi tega pravilnika lahko komisija razveljavi del ali celotno akcijo in jo z ustreznimi popravki ponovi.
Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni mogoče spremeniti.
XI. Pritožbe
Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da sodelujoči z odločitvijo za sodelovanje sprejme vse pogoje v zvezi z akcijo.
Vsak sodelujoči lahko kadar koli pisno zahteva, da izvajalec nagradne igre v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja ter da ga o tem v nadaljnjih 5 dneh ustrezno obvesti (3. odstavek 72. člena ZVOP-1).
Vse pritožbe in reklamacije glede izvedene nagradne igre rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator nagradne igre zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem roku in o tem obvestil udeleženca.
XII. Spremembe pravil in pogojev
Organizator nagradne igre lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki ali vzroki na strani javnosti.
Izvajalec nagradne igre bo o vseh spremembah in novostih obveščal udeležence z objavami na spletni strani promo.delo.si/pocistiti.
XIII. Privolitev sodelujočih
Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da sodelujoči z odločitvijo za sodelovanje sprejme vse pogoje v zvezi z akcijo.
Vsak sodelujoči lahko kadar koli pisno zahteva, da izvajalec nagradne igre v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja ter da ga o tem v nadaljnjih 5 dneh ustrezno obvesti (3. odstavek 72. člena ZVOP-1).