V prvem delu predavanja se bomo posvetili relaciji med objektivno znanostjo in subjektivno duhovnostjo. Pri znanosti igra glavno vlogo razum, pri duhovnosti pa subjektivna izkušnja. Cilj znanosti je znanje, cilj duhovnosti pa doseganje modrosti. Čeprav temeljita na drugačnih principih in imata drugačne cilje, sta oba načina iskanja resnice potrebna in se dopolnjujeta.

V drugem delu predavanja se bomo posvetili modrosti. Duhovni pogled na svet je konsistenten z znanstvenimi dejstvi, vendar, vsaj zaenkrat, mogoče pa tudi v principu, nedokazljiv, kot je neopisljivo vse kar presega razum in na prvem mestu sta to gotovo intuicija in smisel življenja, ki ju čutiš v srcu. Duhovni pogled na svet izvira iz starodavnih tradicij in je plod notranjega uvida mnogih učiteljev modrosti. Vsi modreci nam sporočajo isto (neopisljivo) RESNICO, čeprav ne z istimi besedami in vsak v svojem stilu, prilagojenem kulturi in duhovni zrelosti okolja.

Igor Kononenko_flower-pink-stamen-nature-floral

Oglejte si celovit program. Izberite 8 predavanj in se prijavite na Učenje za življenje.
Program Prijava