Čas, v katerem živimo, je zelo naporen in od nas zahteva veliko prilagajanja in vlaganja naporov v ohranjanje kakovostnega življenja. Da bi bili življenju kos, je nujno, da spoznamo, kako delujemo. Prvo, kar je potrebno sprejeti, je celosten pogled na življenje, kar pomeni razumevanje, da smo telesna, energijska in duhovna bitja. Nujno je razumeti, od kod prihajamo, ohranjati smisel življenja in razumeti odnose med telesom, umom in duhom.
Za celostni pristop je potrebno iskati celostne rešitve. Če so bolezen in težave nastale na večih ravneh, jih je potrebno tudi reševati na večih ravneh. Ker se vse bolj začenjamo zavedati pomembnosti zdravljenja vzrokov, in ne samo simptomov, je to predavanje priložnost, da to spoznamo.

Neli Rep_flower-abstract-close-up-macro

Oglejte si celovit program. Izberite 8 predavanj in se prijavite na Učenje za življenje.
Program Prijava